(866) 551-9042 · info@speecheasy.com

Hva er SpeechEasy?

Mennesker som stammer har en stemme og fortjener å bli hørt. Akkurat som deg vil de gjerne kunne klare å uttrykke tankene, følelsene og idéene sine fritt. Du er ikke alene.

Benyttelsen av Altered Auditory Feedback (Endret hørselstilbakemelding) for å hjelpe stammende mennesker med å få bedre taleflyt var lenge en klinisk utfordring på grunn av de svære apparatene som ble brukt. Kun med helt nye teknologiske fremskritt kan effekten av et slikt apparat konsentreres i en enhet som er så liten og lite iøynefallende og som tillater bruk utenfor kliniske miljø.

SpeechEasy kan være til hjelp. SpeechEasy er en blanding av utprøvd teknologi og teknikker som kan benyttes til å redusere stamming og bidra til å øke taleflyten. Ved å bruke et apparat som etterligner kor-tale og har tradisjonell taleflyt-teknikk kan du være sikker på at du kan si hva du vil si, når du vil si det.

SpeechEasy er et hjelpemiddel som kan hjelpe deg med å bli hørt. Tankene og idéene du har å tilby verden rundt deg er ikke lenger gjemt bort, og du vil ha selvtillit når det gjelder kommunikasjon samt frihet til å leve livet.

Copyright 2009 Janus Development Group, Inc · 308 W. Arlington Blvd. Suite 300 Greenville, NC 27834 · Toll-Free: (866) 551-9042